Home / Tag Archives: Gibault Catholic High School

Tag Archives: Gibault Catholic High School

TRƯỜNG TRUNG HỌC GIBAULT CATHOLIC HIGH SCHOOL

Trong suốt lịch sử 40 năm của trường, Gibault Catholic High School luôn cam kết tạo nhiều cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng lãnh đạo của bản thân, được học tập trong một môi trường thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm, cũng như tạo điều …

Read More »