Home / Tag Archives: SANTA CLARA HIGH SCHOOL

Tag Archives: SANTA CLARA HIGH SCHOOL

TRƯỜNG TRUNG HỌC SANTA CLARA HIGH SCHOOL

Santa Clara High School cung cấp một nền giáo dục nghiêm ngặt và toàn diện, thúc đẩy sự tìm hiểu, truyền cảm hứng và phát triển sự tự lực cho học sinh trong một môi trường an toàn về thể chất, cảm xúc và xã hội.

Read More »